EN
banner

מידע
חיוני

תקנון ותנאי שימוש באתר

מטרת התכנים המופיעים באתר הנה לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם בלבד ולאפשר להם לדעת יותר, בטרם פנייה למומחה. התכנים מבטאים אסכולה מסוימת או דעה אישית בלבד ואין להסתמך עליהם בכל מקרה אלא יש לפנות למומחה או לרופא או לבית חולים לקבלת עזרה רפואית או אחרת מקצועית מתאימה. ידוע למשתמש כי האתר, מפעיליו ועובדיו אינם משמשים תחליף להתייעצות עם גורמים  מקצועיים או רפואיים מוסמכים ויודגש כי שיהוי בפניה לטיפול רפואי או אחר מתאים עלול להיות מסוכן ואף קטלני ועל כן יש לפנות למומחה או לרופא לקבלת עזרה מתאימה. אין לראות במידע האמור לעיל כתחליף להיוועצות או ביקור במוסד רפואי או בריאותי מוסמך או עם איש מקצוע מומחה בעניין, אשר בכל מקרה יש להיוועץ בהם, לפני שימוש או אימוץ המלצה כזו או אחרת או הסקת מסקנה כלשהי, שניתנה באתר או דרך תכניו.

כל המידע המופיע בתוכן האתר הוא כללי ואין בו כדי להכיל את כל סוגי השימושים, הפעולות, אמצעי הזהירות, תופעות הלוואי או כל פעולה אחרת לגבי הקנאביס הרפואי המוזכרות בו. תוכן האתר מיועד להעניק מידע שימושי ראשוני בלבד בנושא קנאביס רפואי לקהל הרחב. תוכן זה נכתב והתאפשר, תוך הבנה שהאמור באתר זה אינו מחייב את מפעיל האתר ו/או כי אין מפעיל האתר מעניק ומספק ,שירותים כמפורט או נדרש להגיש עזרה או מתן חוות דעת מקצועית או אחרת רפואית, בריאותית, פסיכולוגית או כל שירות וסיוע פרטי מקצועי אחר באתר זה. תוכן האתר והמידע והשירותים הכלולים בו עשויים להכיל טעויות, אי דיוקים או שגיאות. כמו כן נערכים כל העת שינויים במידע שבאתר ומפעיל האתר רשאי בכל עת להכניס שינויים באתר. אין להסתמך על כל מידע או ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות בנושאים אישיים, רפואיים, משפטיים או כספיים; לשם כך על המשתמש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות שלו.  

אין מצג בדבר ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של תוכן האתר והמידע והשירותים הכלולים באתר למטרה כלשהי. מובהר כי אין לראות בתוכן האתר כתוכן מושלם והוא אינו מכסה את כל סוגיית הקנאביס הרפואי ו/או הטיפול בו או באמצעותו. תוכן האתר אינו מיועד למתן עצה כלשהי, רפואית או אחרת, לבעיות אינדיבידואליות ו/או להערכות סיכונים או מצבים בנוגע לכל סוגיה כזו או אחרת.  

כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים, דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת הפנייה באתר, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית בלבד.

מובהר בזה באופן מפורש כי מפעיל האתר אינו חב ולא יחוב בכל אחריות, חבות ו/או אובדן ו/או סיכון, פרטי או אחר, שנלקח או הוסק, באופן ישיר או עקיף, תוך שימוש באתר או בתכניו. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, אובדן,  הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף אם המשתמש למד לראשונה אודות הצד השלישי מתוך האתר.

מפעיל האתר לא יהיה אחראי להתקשרות שתיווצר בין המשתמש לבין צד שלישי, ולא יהיה אחראי לטיב ו/או איכות המוצר ו/או השירות הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי צד שלישי. מפעיל האתר לא יהיה אחראי, ולא יישא, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע אתר ו/או באתר של צד שלישי אליהם קיימת הפנייה באתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא לרבות נזקי גוף ו/או טיפול רשלני.

בחזרה לכל מידע חיוני >

חדשות ועדכונים

מרץ 2017

IMC תשתתף בכנס קנאטק 2017, כנס הקנאביס הישראלי בתל אביב.

קרא עוד

כל התכנים והמידע המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם מהווים בגדר עצה או המלצה, מקצועית או רפואית או אחרת, ואינם בגדר חוות דעת מקצועית ואין בהם כדי להוות תחליף להתייעצות עם מומחה ואין לראותם כמיועדים לכך.

התכנים באתר תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה ומקרה ותלויים בעובדות ובנסיבות של כל מקרה ומקרה וכל אדם ואדם, ועל כן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת והמרבית.